Informele zorg

Adviseren en faciliteren overheid en (thuis)zorgsector

Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn de sleutelwoorden binnen de huidige participatiemaatschappij. Maar hoe stimuleren en bevorderen wij deze zelfredzaamheid?

Hoe bevorderen we de samenwerking tussen de informele en formele zorgverlener en zorgen we voor een juiste en vroegtijdige ondersteuning van de informele zorgverlener? Hoe ziet het sociale netwerk van de zorgvrager eruit en hoe kan dit worden versterkt?

Leven deze vraagstukken ook binnen uw organisatie? Wij gaan graag hierover met u in gesprek en kunnen u hierin ondersteunen en adviseren.

Adviseren en begeleiden bij informele zorgverlening

Herkent u het: de zorgvraag van uw partner, ouder, familielid of kennis wordt zwaarder en u bent op zoek naar handvatten, tips en/of adviezen hoe u hier het beste mee kan omgaan of wat u moet regelen.

De gemeente vraagt steeds meer van u en de zorgvrager zelf; denken in mogelijkheden en stimuleren van de zelfredzaamheid. Maar waar begint u? Waar kan u terecht voor eventuele ondersteuning en wat zijn er allemaal voor mogelijkheden?

Wij vinden het belangrijk vanuit een positieve benadering naar informele zorg te kijken. Aandacht te hebben voor zinvolle momenten en positieve zorgervaringen. Dit is ook het uitgangspunt in onze adviesgesprekken en begeleiding.

Krantenartikel: interview in Gooi en Eemlander over informele zorgverlening

Krantartikel 2 juni 2016 Gooi en Eemlander

© Van 't Klooster en Rebel 2017